דף הבית פרופיל החברה צור קשר מושגים

מושגים בסיסים מתחום שוק ההון

לעיונכם מספר מושגים בסיסים להעמקת הידע בתחוםs&p 500
מדד מניות של 500 מניות מובילות בארה"ב.

פק"מ
פיקדון.

מק"מ
מלווה הקצר מועד. אג"ח ללא ריבית שמונפק בניכיון (במחיר הנמוך מ- 100) ונפדה במחיר 100 לתקופה של שנה.

אופציה
נייר ערך המאפשר רכישת נכס בסיס (נייר ערך אחר) במחיר ידוע מראש (תוספת מימוש) ולטווח ידוע מראש.

אג"ח
איגרת חוב. נייר ערך אשר מהווה הלוואה של מנפיק האיגרת מציבור המשקיעים (בעלי האג"ח). האג"ח משלמת ריבית תקופתית ומחזירה את הקרן בתום התקופה.

הנפקה
הצעה של נייר ערך חדש לציבור משקיעים באמצעות תשקיף (מסמך המתאר את פרטי ההנפקה.

"תל אביב 100"
מדד של 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל אביב.

תשקיף
מסמך המתאר את פרטי נייר ערך שעומד להנפקה.

נאסד"ק
בורסה אלקטרונית בארה"ב. מאופיינת בעיקר במניות מתחום היי טק.

ארביטראז
מסחר בשתי ניירות ערך שבעקבות תמחור שגוי ניתן לסחור ביניהם וליצור רווח מובטח ללא סיכון.

דאו ג'ונס
מדד של 30 מניות תעשיה בארה"ב.

פוטסי
מדד של 100 מניות מובילות בבריטניה.

ברוקר
סוחר בניירות ערך.

יועץ השקעות
יועץ בתחום ההשקעות וניירות ערך.

קרנות נאמנות
השקעה משוטפת של ציבור משקיעים בניירת ערך על פי תשקיף.

תעודת סל
נייר ערך אשר במהותו מחכה מדד מסויים.

מדד היתר
מדד של מניות קטנות בישראל

פיקדון מובנה
פיקדון אשר באמצעות שימוש בנגזרים וויתור על הריבית ניתן לקבל הצמדה למדדים שונים.

בתי השקעות
חברה אשר פועלת בתחומים שונים בשוק ההון: ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות ברוקראג' וכו.

דיבידנד
חלוקה של רווחי החברה לבעלי המניות באופן ייחסי לכמות המניות שברשותם.

ריבית פריים
ריבית המהווה בסיס לחישוב ריביות ללווים ופיקדונות בבנקים.

נגזרות
ניירות אשר מחירם נגזר ממחירי ני"ע אחרים.

פארי
מחיר תיאורתי של אג"ח.

"הון עצמי"
שווי נכסי החברה בניכוי ההתחייבויות שלה.

מדד מעוף
השם הקודם של מדד ת"א 25 (מדד של 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסה בתל אביב.

"ניהול השקעות"
ניהול של נכסים פיננסים.

"תל טק"
מדד של מניות היי טק בישראל.

"תל אביב 25"
מדד של 25 מניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בישראל.

שורט
מחירה של נייר ערך בחסר. הרווח של השקעה בשורט נוצר בעקבות ירידה במחיר נייר הערך.

פצ"מ
פיקדון צמוד מט"ח.

נוסטרו
חשבון ניירות ערך של חברה.

"מדד שארפ"
מדד אשר משכלל את התשואה והסיכון של נייר ערך על ידי חלוקה של התשואה בניכוי ריבית בסטית התקן.

"שוק דובי"
שוק יורד.

"שוק שוורי"
שוק עולה.

"אג"ח קונצרני"
אג"ח של חברות.

"תל אביב 75"
מדד של 75 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר לאחר מניות מדד ת"א 25.

"שער חליפין"
יחס בין השער של שתי מטבעות.

"ריבית לייבור"
ריבית בסיסית של מטבעות זרים .

"מניות בכורה"
מניות שיש להם זכויות יתר בחלוקת דיבידנדים.

מניות הטבה
מניות שמתקבלות עקב חלוקה של מניות לבעלי מניות קיימים ובמקביל חלוקה של המחיר באותו יחס. חלוקת מניות הטבה אינה משפיעה על מצבו של המשקיע. תפקידן לשפר את הסכירות של המניה.

"אג"ח ממשלתי"
אג"ח שמונפק ע"י ממשלה.

קרן נאמנות כספית
קרן נאמנות שמשקיעה בפיקדונות של חברות.

מח"מ
טווח לפדיון של אג"ח אשר לוקח בחשבון את תשלומי הריבית ולכן הוא קצר יותר מאשר הטווח לפדיון פרט לאג"ח ללא ריבית בהן המח"מ הינו בטווח של הפדיון.

תפ"ס
פיקדון.

"דירוג אג"ח"
אג"ח מקבלות דירוג מחברות דירוג. הדירוג נותן למשקיעים באג"ח אינדיקציה לגבי יכולת ההחזר של החברות המנפיקות את האג"ח.

שחרים
אג"ח שקליות בעלות ריבית קבועה.

"ני קיי"
מדד של 225 מניות בעלות שווי שוק הגבוה ביותר ביפן.

"מדד בטא"
מדד אשר מודד את הסיכון של מניה ביחס למדד .

אופצית מכר put
אופציה אשר המשקיעה בה מרוויח מירידת מחיר נכס הבסיס. אופציה למחירה של המניה במחיר נתון ובזמן נתון.

אופצית רכש call
אופציה אשר המשקיעה בה מרוויח מעליה של נכס הבסיסיצירת קשר . 

שם:
טלפון:
דוא"ל:
הודעה:
 
 
 השאר פרטיך לתיאום
פגישת ייעוץ ראשונית
ללא התחייבות

שיחת חינם בטלפון
1-700-700-379