דף הבית פרופיל החברה צור קשר מושגים

מסלול זיקית - מסתגלת לתנאי סביבה משתנים.
מסלול גמיש מסלול מיוחד אשר מתאים את אחוז המניות בתיק, על פי מודל מקרו כלכלי אשר נותן סיגנלים לכניסה ויציאה משוק המניות. במסלול זה הלקוח נע בין 0% מניות בתקופות בהן צפויה ירידה במחירי המניות ו-50% מניות בתקופות בהן צפויה עליה בשערי המניות.עוד על מסלול גמיש
במסלול הגמיש אנו עושים שימוש באסטרטגיית השקעות המבוססת על מודל מקרו כלכלי. להלן מספר מילות הסבר על אסטרטגיה זו.

אסטרטגיית השקעות המבוססת על מודל מקרו כלכלי.
המודל בודק את הקשר בין נתונים כלכליים להתנהגות שוק המניות ונותן סיגנלים לכניסה ויציאה משוק המניות.
בדיקת המודל על שוק המניות בישראל הראתה שהמודל מניב תשואה עודפת משמעותית על מדד ת"א 100 ברמת סיכון נמוכה באופן משמעות מהמדד.


משנת 1998 אנו עושים שימוש במודל התיאורטי על לקוחות בפועל בהצלחה רבה.

הפעלת המודל על הבורסה בארץ נותנת את התוצאות הבאות:
תיק 0% מניותתיק 10% מניותתיק 20% מניותתיק 30% מניותתיק 100% מניותמדד ת"א 100
20005.3%4.9%4.2%3.5%-0.3%0.4%
200111.9%9.8%7.7%5.5%-8.7%-8.7%
20028.2%7.0%6.0%5.0%-2.8%-25.6%
200313.3%18.0%22.6%27.2%60.7%60.7%
20045.7%6.8%8.2%9.5%19.019.0%
20058.8%9.7%10.8%12.0%19.5%29.4%
20064.2%4.2%4.2%4.2%4.4%12.0%
20074.4%6.0%7.8%9.5%21.2%25.3%
20085.8%3.8%0.7%‎-2.3%-19.8%-51.1%
200913.8%16.1%21.2%26.4%56.6%69.7%
201013.8%16.1%21.2%26.4%56.6%69.7%


השקעה של 100 ש"ח תניב את התוצאות הבאות
תיק 0% מניותתיק 10% מניותתיק 20% מניותתיק 30% מניותתיק 100% מניותמדד ת"א 100
100.00100.00100.00100.00100.00100.00
2000105.28104.91104.22103.5399.65100.41
2001117.82115.22112.23109.2791.0191.70
2002127.44 123.27118.95114.7188.468.23
2003144.40145.51145.86145.92142.16109.68
2004152.68155.43157.79159.85169.18130.52
2005166.05170.44174.84178.96202.15168.91
2006173.00177.69182.26 186.53211.07189.17
2007180.64188.39196.44204.34255.84236.97
2008191.07195.48197.90%‎199.68 205.29 115.77
2009217.41226.84239.88252.42321.49196.48
2010217.41226.84239.88252.42321.49196.48
תיק 0% מניותתיק 10% מניותתיק 20% מניותתיק 30% מניותתיק 100% מניותמדד ת"א 100
תשואה ממוצעת8.1%8.5%9.1%9.7%12.4%7.0%

ב - 10 השנים האחרונות המודל הניב תשואה של 323% לעומת 206% במדד ת"א 100.
ב – 15 השנים האחרונות המודל הניב תשואה של 1,255% לעומת 270% במדד ת"א 100.
אסטרטגיה זו מאפשרת למשקיעים להשיג תשואה עודפת על מדד ת"א 100 ברמת סיכון נמוכה
משמעותית מזו של מדד ת"א 100. סטיית התקן של התשואות השנתיות של האסטרטגיה הנו - 22.5%
לעומת סטית תקן של – 32.2% במדד ת"א 100.
מדד שרפ של האסטרטגיה הוא 0.75 לעומת 0.41 במדד ת"א 100.


מדד ג'נסן של האסטרטגיה הוא 9.7% כלומר – תשואה שנתית עודפת על מדד ת"א 100 של 9.7% בניכוי הסיכון.


נתונים אלו מראים שאסטרטגיה זו מניבה, לאורך שנים, תשואה עודפת על מדד ת"א 100 ברמת סיכון נמוכה משמעותית מהשקעה במדד עצמו.


כל הנתונים הנם ברוטו לפני עמלות ומיסים.